Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2020 m. liepos 29 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

SUŠAUKIMO

 2020 m. liepos 23  d. Nr. 4-25

Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

sušaukiu 2020 m. liepos 29 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl žemės sklypų priskyrimo visuomenės poreikiams.
 3. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1-1698 „Dėl Tauragės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-374 ,,Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“ pakeitimo.
 6. Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 7. Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 8. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone.
 12. Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
 13. Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo A. V. (duomenys neskelbtini).
 15. Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. S. (duomenys neskelbtini).
 16. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 17. Dėl sutikimo priimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn dovanojamą turtą – elektromobilių įkrovimo stotelę.
 18. Dėl sutikimo priimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn dovanojamą turtą – skulptūrą „Sėkmės deivė“.
 19. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-376 ,,Dėl Tauragės rajono  savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Tauragės meno mokykloje ir Tauragės sporto centre nustatymo.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais nustatymo.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                               Dovydas Kaminskas

Tiesioginę transliaciją stebėti galėsite paspaudę ant šios nuorodos                                                                                                                                

 

 

Pasidalinkite
Scroll to Top