Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2020 m. rugsėjo 9 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, sušaukiu 2020 m. rugsėjo 9 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl UAB „Sensus Oil“ paraiškos įtraukimo į Planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
7. Dėl Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl vidutinių kietojo kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo.
9. Dėl Taksi stotelių įrengimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-217 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo.
12. Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo.
13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijoms.
15. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Sungailiškių k., Sungailiškių g. 30, paskirties pakeitimo.
17. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės „Aušros“ progimnazijai.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Lauksargių seniūnijai.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti.
20. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
21. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo.
22. Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

 

Pasidalinkite
Scroll to Top