Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2021 m. sporto klubų dalinis finansavimas

2021 m. gegužės 11 d. vykusiame Tauragės rajono savivaldybės sporto klubų dalinio finansavimo vertinimo komisijos posėdyje buvo vertintos papildomo konkurso metu gautos paraiškos ir nutarta: teikti rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui skirti finansavimą šiems Mėgėjų sporto klubams:

1. Automobilių sporto klubas ,,Gralis“ – 2 500 Eur;
2. VšĮ ,,Norlin“ – 2 500 Eur;
3. Tauragės merginų futbolo klubas – 5 000 Eur;
4. Tauragės krepšinio veteranų sporto klubas – 1 500 Eur;
5. Tauragės bėgimo mėgėjų klubas – 3 700 Eur;
6. VšĮ Tauragės dziudo ir sambo sporto klubas ,,Herkus“ – 5 000 Eur.

2021 m. kovo 5 d. vykusiame Tauragės rajono savivaldybės sporto klubų dalinio finansavimo vertinimo komisijos posėdyje nutarta: teikti rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui skirti finansavimą šiems Mėgėjų sporto klubams:

1. 1.Tauragės sporto klubas ,,Šilas“ – 5 000 Eur;
1. 2.Tauragės ,,Volano“ sporto klubas – 5 000 Eur;
1. 3. Tauragės dvikovių sporto šakų klubas ,,SC KOVA“ – 5 000 Eur;
1.4. Sporto klubas ,,Tauro svarstis“ – 5 000 Eur;
1.5. Tauragės senjorų futbolo klubas ,,Tauras“ – 5 000 Eur;
1.6. Sporto klubo ,,Taurris“ – 5 000 Eur.
2. Teikti rekomendacijas savivaldybės administracijos direktoriui skirti finansavimą šiems Fizinį aktyvumą puoselėjantiems sporto klubams:
2.1. Krepšinio mokykla „Tauragės žaibas“ – 9 000 Eur;
2.2. Tauragės sporto klubas ,,Taurus“ – 10 000 Eur.
3. Teikti sprendimo projektą savivaldybės tarybai dėl reprezentacinio sporto klubo dalinio finansavimo – VšĮ ,,Tauragės krepšinis“ skirti 56 600 Eur.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 26.6. papunkčiu siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui likusias programos lėšas perskirstyti kitoms su sportu susijusioms reikmėms, t.y. sporto klubai gali kreiptis į Komisiją dėl metų eigoje iškilusio finansavimo poreikio konkrečiam sportininkui/-ams, dalyvaujantiems sporto renginiuose.

Pasidalinkite
Scroll to Top