Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2021 m. Sporto programų finansavimas

2021 m. Tauragės r. savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos sporto programos:

1. Sporto klubų rėmimo programa – 160 000 Eur. Programa vykdoma vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-27 sprendimu Nr.1-2 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškas, sporto klubų daliniam finansavimui gauti, gali teikti:

  • teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti sportinę veiklą Tauragės rajono savivaldybėje vykdantys sporto klubai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymus;
  • sporto klubai, neturintys pradelstų įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Savivaldybės administracijai ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, nėra likviduojami, sustabdę ar apriboję savo veiklos.

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas Tauragės r. savivaldybės interneto svetainėje. Kvietime išdėstytos sąlygos ir reikalavimai. Paraiškos ir ataskaitos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą adresu www.epaslaugos.lt priimamos iki 2021 m. kovo 3 dienos.

2. Mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistriškumo rėmimo programa (renginiai ir premijos) – 40 000 Eur. Programa vykdoma vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020-06-30 sprendimu Nr.1-186 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškas piniginėms premijoms gauti gali teikti Savivaldybėje registruotos visų teisinių formų sporto įstaigos ir fiziniai asmenys, gyvenantys Tauragės rajone. Paraiškos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą adresu www.epaslaugos.lt.  Paraiškos svarstomos kas pusę metų.

2021 m. I pusmečio Tauragės r. savivaldybės sporto renginių projektų finansavimo konkursas buvo paskelbtas 2020-12-16. Skelbime išdėstytos sąlygos ir reikalavimai. Paraiškos buvo priimamos nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.

Sportinių renginių projektų finansavimo paraiškas 2021 m. II pusmečiui planuojama priimti nuo 2021 m. gegužės mėn. 15 d. iki birželio mėn. 15 d. (data gali būti patikslinta). Paraiškos ir ataskaitos teikiamos adresu www.epaslaugos.lt.

Paraiškas gauti finansavimą sporto renginių projektams gali teikti Tauragės r. savivaldybės teritorijoje veikiančios ir sporto veiklą vykdančios VĮ Registrų centre įregistruotos Savivaldybės institucijos, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kurių viena iš funkcijų yra puoselėti sportą.

3. Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimo (NMSU) programa – 100 000 Eur. Programa vykdoma vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018-09-05 sprendimu Nr. 1-271 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

NMSU teikėjai – Tauragės rajono savivaldybėje sportinio ugdymo veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymus, užsiregistravusios Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). NMSU programą gali įgyvendinti teikėjai, kurie ugdo mokinius sporto šakose, kurių federacijos yra pripažintos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.

NMSU lėšos švietimo teikėjams apskaičiuojamos pagal vaikų, pasirinkusių Tauragės rajono savivaldybėje vykdomas NMSU programas ir sudariusių su švietimo teikėjais ugdymo (-si) sutartis, skaičių.

Pasidalinkite
Scroll to Top