Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2023/2024 metų šildymo sezonas: ką svarbu žinoti?

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai jau teikia prašymus dėl būsto šildymo kompensacijos 2023-2024 m. šildymo sezonui. Prašymus-paraiškas dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos gyventojai galės teikti visą šildymo sezoną ir jos bus skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui, jei asmenys kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu už kurį kompensacijos skiriamos turės teisę jas gauti.

Informuojame, kad skiriant gyventojams šildymo ir vandens šildymo išlaidų kompensacijas ar socialinę pašalpą, vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas (turimo turto visuma):

 • nekilnojamasis turtas (statiniai, žemė);
 • kilnojamasis turtas (transporto priemonės, žemės ūkio technika);
 • finansinis ir kitas vertingas turtas (piniginės lėšos, turimos bankuose, kitose kredito įstaigose, pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, vertybiniai popieriai ir pan.).

Praėjęs šildymo sezonas parodė, jog ne visi prašymus pateikę Tauragės rajono savivaldybės gyventojai gaudavo būsto šildymo išlaidų kompensacijas, nes neatitikdavo sąlygų kompensacijai gauti arba nepateikdavo visų reikalingų dokumentų (darbo užmokesčio pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, informacijos apie individualios veiklos pajamas, nuomos sutarčių, duomenų (dokumentų) apie gaunamą išlaikymą vaikams (alimentus), teismo sprendimų, duomenų apie kitoje valstybėje gaunamas pajamas (pensiją) ar pan.).

Todėl prašome Tauragės rajono savivaldybės gyventojų, kreipiantis dėl kompensacijų objektyviai įsivertinti aplinkybes, turinčias įtakos kompensacijoms gauti:

 • Kompensacijos teikiamos būste deklaruotiems arba būstą nuomojantiems (jei būsto nuomos sutartis įregistruota viešajame registre) asmenims;
 • Kompensacijos apskaičiuojamos būstui, todėl, nustatant teisę į kompensaciją, turi kreiptis (pildyti prašymus) visi būste deklaruoti asmenys (šeimos), kurie už būsto šildymą atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), tačiau jeigu nors viena asmenų grupė (šeima) neturi teisės į kompensacijas, jos neteikiamos nė vienai asmenų grupei.
 • Pakeitus vienos iš būste deklaruotos šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą, teisė į kompensacijas būstui įgyjama nuo deklaracijos pakeitimo mėnesio pirmos dienos.
 • Jeigu šeima turi du būstus ir deklaruoja gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, turi pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.
 • Svarbu tai, kad nustatant teisę į kompensacijas vertinamas visų būste deklaruotų asmenų grupių (šeimos narių) turtas ir pajamos.
 • Apskaičiuojant pajamas yra įskaitomos iš turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos (dividendai, palūkanos, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos, pardavimo pajamos)
 • Asmenys, turi būti išnaudoję visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tai reiškia, kad kompensaciją gali gauti tiek būstą šildantys centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru: malkomis, medžio pjuvenų granulėmis, briketais, elektra.

Norint gauti šildymo kompensaciją, reikės pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti;
 • Pažymą apie pastarųjų 3 mėnesių pajamas (jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.);
 • Kitas pažymas pagal pareikalavimą ir aplinkybes (jei jų nepavyksta gauti iš atitinkamų registrų ir informacinių sistemų).

Rekomenduojame prašymą dėl paramos skyrimo jums patogiu metu užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą – www.spis.lt
Instrukcija, kaip tai atlikti – https://www.spis.lt/titulinis/videoinstrukcijos

Taip pat prašymą galima pateikti savivaldybėje, prieš tai iš anksto užsiregistravus:

 • internetu https://parama.taurage.lt/
 • telefonu: +370 679 03116; +370 603 37050; +370 679 03 118;
 • arba atvykus į Socialinės paramos skyrių 116 kab. (Respublikos g. 2, Tauragė);
Pasidalinkite
Scroll to Top