Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2024 m. įsigalioja svarbūs valstybinės žemės valdymo pokyčiai

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja svarbūs valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiai: dalį Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vykdytų funkcijų perima Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI); valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduodama valdyti savivaldybėms.

Šiais pokyčiais siekiama, kad valstybinės žemės valdymo ir administravimo procesai būtų efektyvesni, mažėtų administracinė našta, o valstybinės žemės valdymas būtų kuo skaidresnis.

Savivaldybėms perduodamos funkcijos

Nuo 2024 m. sausio 1 d. miestuose ir miesteliuose savivaldybėms patikėjimo teise perduota valstybinė žemė, kuri nėra suplanuota valstybės reikmėms. Savivaldybėms perduodama beveik 110 tūkst. ha valstybinės žemės.

Savivaldybėms perduodamos valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose nuomos ir panaudos prašymų nagrinėjimo, sprendimų dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos priėmimo ir tokių sutarčių sudarymo funkcijos. Taip pat savivaldybėms perduotos sandorių dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo, įvairių sutikimų, susijusių su valstybine žeme, išdavimo ir kai kurios kitos žemėtvarkos funkcijos.

Nuo 2024 metų gyventojai prašymus dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo bei keitimo turi teikti savivaldybėms. Taip pat savivaldybėms prašymus dėl valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo ar tokių sutarčių keitimo turi teikti ir valstybės institucijos bei kitos įstaigos.

Į savivaldybes reikia kreiptis dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo sandorių sudarymo, dėl valstybinėje žemėje planuojamų atlikti žemės gelmių tyrimų vietos arba ploto suderinimo. Be to, į savivaldybes reikia kreiptis ir dėl teisės suteikimo be aukciono arba aukciono būdu naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose.

Savivaldybės išduos šiuos sutikimus:

  • sutikimus statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius;
  • sutikimus statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;
  • sutikimus statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuos sutikimus savivaldybės išduos tik dėl valstybinės žemės, esančios miestų ir miestelių teritorijose.

Savivaldybės išduos leidimus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai.

Daugiau informacijos teikia Architektūros ir geodezijos skyriaus specialistės: Edita Akstinienė, el. p. [email protected] ir Vida Šlepavičienė, el. p. [email protected]

Išsamiau apie pasikeitimus skaitykite – https://nzt.lrv.lt/lt/naujienos/2024-m-isigalioja-svarbus-valstybines-zemes-valdymo-pokyciai/

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top