Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2024 m. vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos Tauragės rajono savivaldybėje

2024 m. vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms vykdyti savivaldybė skyrė 80 000 Eur. Informacija apie konkursą buvo paskelbta savivaldybės tinklalapyje ir vietinėje spaudoje. Buvo gauta 40 paraiškų, kurias įvertino nepriklausomų recenzentų grupė ir pateikė siūlymus.

Savivaldybės komisijos nariai susipažino su recenzentų siūlymais, įvertino pateiktas paraiškose sąmatas, teikėjų nurodytą lėšų sumą 1 vaikui 1 dienai, siūlomų veiklų įvairovę bei kitus aspektus. Išanalizavus paraiškas paaiškėjo, kad 2024 m. lėšų poreikis vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui organizuoti – apie 154 788 Eur, planuojama, kad bus užimta vasaros veiklose apie 2219 mokinių. Dalinis finansavimas skirtas 35 vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms.

Šiemet konkurso skelbime buvo nurodyti prioritetai, atsižvelgiant į strateginius švietimo tikslus bei savivaldybei aktualias problemas: vaikų ir jaunimo, grįžusių vasaros atostogų iš užsienio, negalią turinčių vaikų įtraukimas į veiklas, ukrainiečių vaikų, gyvenančių Tauragės r. savivaldybėje, įtraukimas į veiklas, vaikų kūrybiškumo, iniciatyvos skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, prevencinės veiklos, tęstinių programų vykdymas.  Kaip ir kiekvienais metais dėmesys skiriamas vaikų, patiriančių socialinę riziką, dalyvavimui veiklose.

Programų vykdymo metu vyks edukaciniai renginiai, susitikimai, ekskursijos, sporto varžybos, vaikams bus suteiktos galimybės bendrauti ir bendradarbiauti, ugdytis ir stiprinti emocines kompetencijas. Analizuojant paraiškas nustatyta, kad  kas metai populiarėja stovyklose siūlomos STEAM krypties veiklos, eksperimentinės, patyriminės  užduotys, sveikos gyvensenos populiarinimas, susitikimai su žymiais žmonėmis.  Populiariausi šiemet lankytini objektai: Pagramančio regioninis parkas, Norkaičių TAEC, Taurų nuotykių parkas, gyvūnų globos organizacijos.

Šiemet  vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programą vykdys 1 naujas teikėjas – VšĮ ,,Bailara“ (stovykla vyks Lomių k., planuojama 10 pamainų). Komisijos nariai bendru sutarimu nutarė teikti siūlymą Švietimo centrui, kad jo darbuotojai ieškotų galimybių organizuoti dar 1 papildomą pamainą, nes Švietimo centras turi tinkamas erdves, įrangą, kad  populiarintų prioritetines, populiarias, pritraukiančias mokinius STEAM veiklas.

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius susisiekti su programų vykdytojais dėl vaikų dalyvavimo programose – stovyklų sąrašas.

Gražios bei įdomios vasaros.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top