Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Aktuali informacija tėvams dėl vaikų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu patvirtintas naujas Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Pagrindiniai pasikeitimai

  • Patikslintos mokyklų, prie kurių prijungti nauji skyriai, aptarnaujamos teritorijos. Jas pamatyti galima ČIA;
  • nuo 2021-2022 m. m. įteisintas centralizuotas mokinių priėmimas į pradinio ugdymo pirmąsias klases ir patvirtintos vaikų automatinio perkėlimo iš priešmokyklinio ugdymo grupių į pradinio ugdymo pirmąsias klases toje pačioje mokykloje nuostatos;
  •  numatytos galimybės ir tvarka pretenduoti į laisvas vietas priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pradinio ugdymo pirmosiose klasėse kitose mokyklose.

Pagrindinės datos

  1. Prašymai ir dokumentai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose naujais mokslo metais (išskyrus į priešmokyklinio ugdymo grupes ir į pirmas pradinio ugdymo klases) priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į likusias laisvas vietas mokiniai gali būti priimami nuo einamųjų metų birželio 1 d. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose, pateikus mokyklos direktoriui prašymą;
  2. priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ir į pirmas pradinio ugdymo klases organizuojamas centralizuotai, t.y. vaikus, lankančius Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupes, iki einamųjų metų balandžio 1 d. Centralizuoto vaikų registravimo elektroninė programa automatiškai perkelia į mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba į tos mokyklos, kurioje lankė priešmokyklinio ugdymo grupę, pirmas pradinio ugdymo klases;
  3. vaiko tėvai (globėjai) prašymus dėl papildomo priėmimo teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui elektroniniu būdu, adresu www.epaslaugos.lt, nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.:

– dėl vaikų, nelankiusių Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupių, priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą);
– dėl vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupių (ne pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba pirmų pradinio ugdymo klasių (norintys patekti į kitą mokyklą, nei lankė priešmokyklinę grupę) laisvas vietas;
– dėl vaikų priėmimo per mokslo metus į laisvas vietas esančiose priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pirmose pradinio ugdymo klasėse prašymai priimami nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas klausimais konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Oželytė, tel. 8 687 537 92, el. p. [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top