Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Aktualu – kvietimas teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo

Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, vadovaudamasi Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-202 „Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

skelbia kvietimą Savivaldybės gyventojams teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau – įrenginiai) įrengimo dalinio kompensavimo.

Tinkamomis kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų Pareiškėjų, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus.

Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidos nebus kompensuojamos Tauragės, Skaudvilės miestų, Juodpetrių ir Joniškės sodų teritorijose.

Paraišką gali teikti:

 • gyvenamosios paskirties pastato ar buto savininkas, planuojantis įsirengti individualių nuotekų valymo įrenginį (toliau – Pareiškėjas);
 • keli gyvenamosios paskirties pastatų ar butų savininkai, planuojantys įsirengti vieną bendrą individualių nuotekų valymo įrenginį (toliau – Pareiškėjų grupė).

Paraiškos nuo 2021 m. liepos 26 d.  iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. 16.45 val. Tauragės rajono savivaldybės administracijai gali būti teikiamos:

 • tiesiogiai, adresu Respublikos g. 2, Tauragė (I aukštas, gyventojų priėmimas),
 • paštu, adresu Respublikos g. 2, 72255 Tauragė,
 • elektroniniu paštu adresu [email protected].

Su Paraiška pateikiami dokumentai:

 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą ir pastatą;
 • laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkių (bendraturčių);
 • jei žemės sklypas nuomojamas iš valstybės, pateikiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo;
 • kompensacijos skyrimo prioritetus įrodantys dokumentai;

Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:

 • Daugiavaikėms šeimoms;
 • Pareiškėjų grupei, planuojančiai įsirengti vieną bendrą individualų nuotekų valymo įrenginį;
 • Jei pastate gyvena neįgalus asmuo;
 • Pensinio amžiaus pareiškėjams;
 • Asmenims, anksčiau pagal datą Tauragės rajono savivaldybės administracijai pateikusiems paraiškas.

Finansavimo skyrimas:

Pareiškėjui, įsirengusiam individualų nuotekų valymo įrenginį, skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.

Pareiškėjų grupei, įsirengusiai individualų nuotekų valymo įrenginį, skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur vienam namų ūkiui.

Pareiškėjas ar Pareiškėjų grupė ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. turi pastatyti (įrengti) individualų nuotekų valymo įrenginį ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą.

Apie komisijos sprendimą skirti (neskirti) lėšų pareiškėjai informuojami per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paraiškos vertinamos ir eilė sudaroma einamiesiems metams.

Dėl papildomos informacijos paraiškų teikimo klausimais galite kreiptis į Architektūros ir geodezijos vyriausiąjį specialistą Petrą Kulikauską, tel. 8 615 17 329, el. paštu [email protected].

Pasidalinkite
Scroll to Top