Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Apie potvynių grėsmes ir elgesį jų metu

Potvynius Lietuvoje sukelia smarkios liūtys, sparčiai tirpstantis sniegas, upių poplūdžiai, prasidėję dėl pasikeitusio vėjo upių žiotyse atplukdyto vandens. Kasmetiniai potvyniai kelia grėsmę gyventojų sveikatai, gyvybei ir jų turtui, todėl jam būtina iš anksto rengtis. Žemiau pateikiami patarimai, kaip reikėtų elgtis, kad potvynio metu būtų išsaugota gyvybė ir patirta kuo mažiau turtinių nuostolių.

Prieš prasidedant potvyniui

Geriausia žmonių apsaugos priemonė – jų evakavimas iš pavojingos vietovės. Patariame nėščioms moterims, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms, vaikams iš potvynio zonos išvykti į saugesnes vietas. Jeigu nusprendėte likti potvynio zonoje, pradėkite rengtis galimam potvyniui:

 • Įsigykite patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį).
 • Apsirūpinkite reikiama neperšlampama apranga (žvejų batais, gumine avalyne ir kt.).
 • Parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų: ilgai negendančių maisto produktų, medikamentų, geriamojo vandens, degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų, mobiliojo ryšio telefoną ir atsarginius maitinimo elementus.
 • Paruoškite gyvuliams, baldams paaukštinimus.
 • Gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
 • Iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus.
 • Lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges.
 • Užsandarinkite šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo. Viršutinį šulinio rentinį patartina apiplūkti moliu, o aplink šulinį suformuoti nuolydį, kurį reikėtų išgrįsti akmenimis arba išbetonuoti.
 • Apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus.
 • Pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki sodybos.
 • Išvežkite iš užliejamų vietų trąšų ir pesticidų atsargas.
 • Patikrinkite, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų atvirų teršalų (chemikalų, tepalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.
 • Užsandarinkite naftos produktų saugyklas.
 • Patepkite storu tepalo sluoksniu paliekamų įrenginių (mechanizmų) metalines detales, sutvirtinkite atskiras konstrukcijas.
 • Apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą.
 • Jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę, prieš palikdami namus užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą, pasiimkite dokumentus, vertybes, būtiniausius daiktus, maisto atsargų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Kad būtų žinoma, kiek žmonių liko užtvindytoje teritorijoje, užsiregistruokite seniūnijoje.

Kilus potvyniui

Rekomenduojame evakuotis iš potvynio zonos. Gyventojams, kurie nusprendė nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariame:

 • Palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę vieni kitiems padėti.
 • Jei apie namus jau kyla vanduo, lipkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose.
  Mokėkite pagalbos ženklus: iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba; Mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa) – reikalinga skubi pagalba;
 • Brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi.
 • Jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve.
 • Jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos.

Padėkite laukiniams žvėreliams (stirnoms, lapėms, kiškiams), patekusiems per potvynį į bėdą. Iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos į laukus.

Pasibaigus potvyniui

Griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrengimus.

Patariame

 • Praneškite atitinkamoms tarnyboms apie gedimus elektros tinkluose, vandentiekio ir dujų sistemose ir laukite jų pagalbos.
 • Nevalgykite vandenyje mirkusių maisto produktų.
 • Kad išvengtumėte per vandenį plintančių infekcinių ligų (dizenterijos, choleros, vidurių šiltinės, poliomielito ir kt.): išvalykite šulinius: ištraukite šiukšles, pagalius, išsemkite nešvarų vandenį ir išdezinfekuokite šulinį chlorkalkių tirpalu (1 m3 vandens – 400–600 g chlorkalkių miltelių). Po paros atsiradusį vandenį išsemkite.
 • dėl geriamojo vandens kokybės kreipkitės į Visuomenės sveikatos centrą arba į apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laboratoriją.
 • Praneškite seniūnijai apie potvynio metu patirtus nuostolius.

Išsamiau apie potvynio riziką pagal gyvenamąją vietą galite sužinoti adresu https://potvyniai.aplinka.lt/map

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Pratęsiami eismo ribojimai Veterinarijos gatvėje
Užsitęsus vykdomiems darbams, pratęsiami eismo ...
Skaityti daugiau »
Tauragės regiono NVO tarybų forumas 2024
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos ...
Skaityti daugiau »
Eismo ribojimai T. Ivanausko gatvės atkarpoje birželio 20 dieną
Birželio 20 dieną, 8-17 val. ...
Skaityti daugiau »
Scroll to Top