Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Asmeninis asistentas: pagalba ne tik neįgaliesiems asmenims, bet ir jų šeimoms

Užtikrinant didesnes galimybes žmonėms su negalia mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje, tuo pačiu sugrąžinant neįgaliųjų šeimos narius į darbus, Tauragės rajono savivaldybėje teikiama individuali asmeninio asistento pagalba.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų, neatlieka mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje, lanko dienos centrą ar kt. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. Asmeninę pagalbą, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį, galės gauti neįgalieji, kuriems bus nustatytas asmeninės pagalbos poreikis. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys Tauragės šeimos gerovės centro paskirti socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Asmeninio asistento paslaugą galės teikti fizinis asmuo, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turės išklausyti įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 256 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikės mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turės apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, kurie neturėtų viršyti 20 proc. jo gaunamų pajamų.

Daugiau informacijos asmeniškai, atvykus į Tauragės šeimos gerovės centrą (Donelaičio g. 21, Tauragė), tel. 8 608 18231 ar elektroniniu paštu [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top