Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Atnaujintas smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašas: kviečiame pasinaudoti savivaldybės teikiamomis finansavimo galimybėmis

Tauragės rajono savivaldybė kviečia smulkaus ir vidutinio verslo subjektus teikti prašymus dėl finansinės paramos iš Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų. Prašymai dėl kompensacijos skyrimo priimami nuo balandžio 1 iki balandžio 30 d.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tikslas – verslo rėmimo, gyventojų verslumo bei jų darbinės veiklos skatinimas, verslo aplinkos gerinimas ir investicijų pritraukimas į Tauragės rajoną. Programos rėmimo prioritetas – skatinti savarankiško užimtumo siekiančius fizinius asmenis bei įmones kurti ir plėtoti smulkųjį verslą gamybos, paslaugų ir prekybos srityse.

Verslo subjektams kompensuojamos šios priemonės:

  • Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusių išlaidų kompensavimas (pradedantiesiems verslininkams iki 200 eurų);
  • mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidų kompensavimas (pradedantiesiems verslininkams iki 200 eurų);
  • verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidų kompensavimas (pradedantiesiems verslininkams iki 1 000 eurų);
  • naujų interneto svetainių kūrimo išlaidų kompensavimas (pradedantiesiems verslininkams iki 200 eurų);
  • rinkodaros priemonių išlaidų kompensavimas (pradedantiesiems verslininkams iki 200 eurų);
  • negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimas (pradedantiesiems verslininkams iki 500 eurų);
  • naujų darbo vietų įkūrimo (darbo priemonių) išlaidų kompensavimas (už 1 įkurtą darbo vietą 2000 eurų, kompensuojant ne daugiau kaip už 3 darbo vietas);
  • užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidų kompensavimas (iki 1 000 eurų).

Kovo 30 d. Tauragės rajono taryba atnaujino Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašą. Remiantis naujuoju aprašu, verslo subjektams, gavusiems kompensaciją, mažinami įsipareigojimai dėl naujų darbo vietų išlaikymo. Vietoje įsipareigojimo naują darbo vietą išlaikyti ir nemažinti darbuotojų skaičiaus 24 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo dienos, verslo subjektai privalės išlaikyti darbo vietas 12 mėn. nuo kompensacijos skyrimo.

Išlaidos už sukurtą naują darbo vietą kompensuojamos tik kompensavimo būdu. t. y. verslo subjektai iki paraiškos pateikimo jau turi būti įsigiję įrangą ir įsteigę naują darbo vietą, bet ne anksčiau nei 12 mėn. iki paraiškos pateikimo. Verslo subjektų įsipareigojimai dėl darbo vietų išlaikymo bus tikrinami kas 6 mėn.

Naujasis aprašas taip pat papildytas papunkčiu, nurodančiu, jog verslo subjektai, norintys gauti paramą dėl naujų darbo vietų steigimo, kartu su prašymu papildomai turi pateikti įsigytos įrangos, darbo priemonių sąrašą/sąmatą.

Daugiau informacijos: https://taurage.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/veiklos-sritys/verslas/smulkiam-ir-vidutiniam-verslui/

Prašymai dėl kompensacijos skyrimo priimami el. būdu adresu www.epaslaugos.lt arba pristatant Tauragės rajono savivaldybės administracijai adresu Respublikos g. 2, Tauragė.

Pasidalinkite
Scroll to Top