Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus apie smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programą

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tikslas – verslo rėmimo, gyventojų verslumo bei jų darbinės veiklos skatinimas, verslo aplinkos gerinimas ir investicijų pritraukimas į Tauragės rajoną. Programos rėmimo prioritetas – skatinti savarankiško užimtumo siekiančius fizinius asmenis bei įmones kurti ir plėtoti smulkųjį verslą gamybos, paslaugų ir prekybos srityse.

Kokios paramos verslo subjektas gali sulaukti iš Tauragės rajono savivaldybės? Kokio dydžio kompensacijos galima tikėtis už įsteigtas darbo vietas? Kokius dokumentus reikia pateikti? Kada paraiškų priėmimo laikas? Kokius įsipareigojimus turi įvykdyti verslo subjektas? Į visus šiuos klausimus atsakome žemiau.

Kokios paramos verslo subjektas gali sulaukti iš Tauragės rajono savivaldybės? Kokios išlaidos kompensuojamos?

 • Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusios išlaidos;
 • Mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidos;
 • Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidos;
 • Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidos;
 • Rinkodaros priemonių išlaidos;
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos;
 • Steigiantys paslaugų teikimo centrus, administracinius, klientų aptarnavimo padalinius, gamybos padalinius gali teikti rašytinį prašymą Tauragės rajono savivaldybės administracijai dėl negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo;
 • Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidos, patirtos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti.
 • Užsienio paieškos rinkų priemonių išlaidos.

Kokio dydžio kompensacijos galima tikėtis už įsteigtas darbo vietas?

 • Smulkaus verslo subjektai, veikiantys iki 5 metų:
  – ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę vieną naują (papildomą) darbo vietą ir įmonėje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 eurų kompensacija;
  – ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę dvi darbo vietas, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 4 000 eurų kompensacija;
  – ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę tris darbo vietas, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 6 000 eurų kompensacija;
 • Smulkaus verslo subjektai, veikiantys 5-10 (imtinai) metų:
  – ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę vieną naują (papildomą) darbo vietą ir įmonėje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 eurų kompensacija;
  – ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę dvi darbo vietas, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 4 000 eurų kompensacija.
 • Smulkaus verslo subjektai, veikiantys daugiau kaip 10 metų, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę vieną naują (papildomą) darbo vietą ir įmonėje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 eurų kompensacija.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • Nustatytos formos paraišką;
 • nustatyto pavyzdžio anketą;
 • įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją;
 • visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius verslo subjekto patirtas išlaidas pvz. sutartį su rangovu, privačiu konsultantu ar konsultavimo įmone;
 • Smulkaus verslo subjektai, norintys gauti finansinę paramą mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidoms kompensuoti privalo pateikti darbo grupės narių mokslinius laipsnius bei tyrimo ir išvadų pristatymą.
 • Visų prie prašymų pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

Kada priimamos paraiškos?

 • Dėl naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms ir įrangai pirkti ir montuoti priemonių išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai);
 • dėl interneto puslapio kūrimo, verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo, mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų, rinkodaros priemonių išlaidų, užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidų ir nekilnojamojo turto nuomos išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai) ir nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (įskaitytinai);
 •  Prašymai įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti priimami visus metus.

Kokius įsipareigojimus turi įvykdyti verslo subjektas?

 • Įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 24 mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;
 • Savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, numatytas sutartyje;
 • Raštu pranešti Savivaldybei, kad negali įvykdyti priemonės arba, kad priemonės vykdymą tęsti netikslinga;
 • Raštu informuoti Savivaldybę apie rekvizitų pakeitimus.

Dėl išsamesnės informacijos apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą galite kreiptis el. paštu [email protected] arba telefonu 8 672 29 843.

Pasidalinkite
Scroll to Top