Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Balandžio 19 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (redakcija iki 2023 m. kovo 31 d. ) 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
sušaukiu 2023 m. balandžio 19 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 3. Dėl pritarimo Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 4. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Tauragės sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo.
 13. Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalių dydžių nustatymo.
 14. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės juridinių ir fizinių asmenų veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-5 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-25 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
 22. Dėl paramos skyrimo gausiai šeimai.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. V. (duomenys neskelbtini).
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-203 ,,Dėl UAB „Tauragės vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju“ pakeitimo.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-268 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių – kelių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 28. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 30. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 31. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos veiklai.
 32. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 33. Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.
 34. Dėl siūlymo įsigyti nekilnojamąjį turtą – patalpas su dalimi žemės sklypo Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k.
 35. Dėl ligoninės pastato Tauragėje, V. Kudirkos g. 2, rekonstrukcijos.
 36. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
 37. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
 38. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-206 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 39. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1-222 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 40. Dėl Gintarės Rakauskienės atleidimo iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų.
 41. Dėl Tomo Raulinavičiaus atleidimo iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.
  Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top