Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Balandžio 27 d. 10.00 val. šaukiamas nuotolinis Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi,
sušaukiu 2022 m. balandžio 27 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
4. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
5. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti naujo profilio stacionarines geriatrijos paslaugas.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo.
8. Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
9. Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
13. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita.
14. Dėl pritarimo Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
15. Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo.
17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-298 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl UAB „Tauragės vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos ir plėtros plane, patvirtintame Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1-311 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2017–2019 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“, suderinimo.
22. Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
23. Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. L. (duomenys neskelbtini).
24 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
26. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Lauksargių kaimo bendruomenei „Lauksargiškiai“.
27. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai.
28. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui „Santaka“.
29. Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės sergančių sąnarių ligomis bendrijai „Žingsnis“ ir Tauragės diabeto bendrijai „Insula“.
30. Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Trumpoji g. 3-3.
31. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
32. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“.
33. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei.
34. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei.
35. Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top