Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Bendruomenių namuose – LSSA Tauragės apskrities seniūnų sueiga

Tauragėje, po beveik trijų metų pertraukos, suorganizuota LSSA Tauragės apskrities seniūnų sueiga, kurios metu seniūnai ir savivaldybių atstovai pasidalijo darbo praktika, aptarė išsikeltus tikslus ir ateities planus.

Susitikimo moderatoriumi tapo Tauragės miesto seniūnas Žilvinas Majus, dalyvius sveikino rajono meras Dovydas Kaminskas, LSSA prezidentas Rolandas Bružas, pranešimus skaitė Užimtumo tarnybos, Tauragės šeimos gerovės centro, Tauragės rajono savivaldybės ir VšĮ „Žaliasis regionas“ specialistai.

Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitienė plačiau pristatė Tarnybos veiklą bei ateities perspektyvas. Aptarti ne tik pasiekti rezultatai, bet taip sutarta dėl konkrečių bendradarbiavimo formų, kurios bus itin aktualios, jei naująsias Užimtumo įstatymo pataisas pasirašys šalies Prezidentas.

„Siekiant užtikrinti pažeidžiamų žmonių užimtumą reikia šalinti kliūtis. Tam reikalingas visų vietos savivaldos, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas“, – sakė J. Petraitienė.

Pasak, J. Petraitienės, gegužės 1 d. Tauragės apskrityje buvo registruoti 5373 darbo ieškantys asmenys. Tai – net 37 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Tauragės šeimos gerovės centro direktorė Danguolė Račkauskienė aptarė socialinio darbo su šeimomis organizavimo klausimą, veiksnius ir aplinkybes, dėl kurių šeimos ar asmenys patiria socialinę atskirtį. Išskirtos tokios rizikos kaip: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių trūkumas, įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamas veikas, piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ir kt.

Pristatytos Šeimos gerovės centro teikiamos kompleksinės paslaugos: socialinių, darbo įgūdžių ugdymas, teikiami pozityvios tėvystės mokymai, motyvacinio pokalbio paslauga ir kt. Taip pat plačiau papasakota apie teikiamas bendras paslaugas, tokias kaip: informavimas, konsultavimas, maitinimo organizavimas.

Apie įgyvendinamas socialinės paskirties programas papasakojo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė. Pristatytos Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Gausių šeimų rėmimo, Būsto pritaikymo neįgaliesiems, Studentų rėmimo ir kitos programos.

Tauragės rajono savivaldybėje bus toliau tobulinami pagalbos į namus pagalbos teikimo procesai, pradedamos teikti paslaugos savarankiško gyvenimo namuose, vykdoma ilgalaikės socialinės globos paslaugų infrastruktūros plėtra.

„Per artimiausius trejus numatyta įgyvendinti projektus, kurių tikslas – plėtoti socialinių paslaugų sistemą, užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą ir tolygumą, lygias galimybes, stiprinant socialinę integraciją“,– sakė L. Rimkuvienė.

Susitikime dalyvavusi VšĮ „Žaliasis regionas“ direktorė Gaiva Mačiulaitienė aptarė pagrindines įstaigos veiklas: turizmo srities koordinavimą regioniniu lygmeniu ir Tauragės regiono viešojo transporto sistemos optimizavimą. Pristatyta viešojo transporto poreikių analizė, kurioje atsispindi gyventojų vertinimai. Pavyzdžiui, gyventojus naudotis viešuoju transportu paskatintų didesnis įvairių maršrutų kiekis, taip pigus arba nemokamas viešasis transportas.

Po pranešėjų pristatymo dalyviai pakviesti į pažintinę išvyką Tauragės mieste, kur VšĮ „Žaliasis regionas“ gidė plačiau papasakojo apie numatomą maršrutų, eletrobusų ir įkrovimo stotelių plėtrą.

Pasidalinkite
Scroll to Top