Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas vaikams su sunkia negalia

Informuojame, kad vadovaujantis Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka vaikams su sunkia negalia.

Prašymai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo vaikams su sunkia negalia priimami iki š. m. rugpjūčio 1 d. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  • vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija;
  • vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas leisti pritaikyti būstą (netaikoma, kai įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos priemonės), jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus;
  • išrašas iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, jei vaikui su sunkia negalia reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės.

Esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos techninės pagalbos priemonės, nurodytos priemonių sąraše.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Jolantą Katauskienę, tel. (8 446) 61 873, el. p. [email protected]

Tvarkos aprašas
Priemonių sąrašas
Prašymo pritaikyti būstą forma
Prašymo skirti kompensaciją techninėms pagalbos priemonėms forma

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top