Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Būsto šildymo išlaidų kompensacija: kam priklauso?

Apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją gyventojams už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp vidutinių mėnesio pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (3 VRP – 441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek šildant būstą malkomis, anglimi, dujomis, elektra ir kt.

Pasinaudokite www.spis.lt svetainėje esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle ir sužinokite ar Jums priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija. Jei pasinaudojus būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle matyti, kad kompensacija galimai priklauso, prašymą dėl kompensacijų skyrimo galima pateikti elektroniniu būdu www.spis.lt arba kreipiantis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (miesto gyventojams) arba į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Prieš pildant prašymą el. būdu, galima peržiūrėti mokomuosius video filmus (video instrukcijas) su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie SPIS ir užpildyti bei pateikti prašymą.

Teikiant prašymą įprastai (atvykus į vietą) gyventojai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pateikti pažymas apie gautas pajamas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt. Jei asmuo kreipiasi dėl kompensacijos (šildymas centralizuotas) pirmą kartą arba pasikeitė duomenys taip pat būtina pateikti mokėtojo kodą ir/arba abonentinį numerį.

Norint gauti kompensaciją už konkrečią kuro rūšį kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra, granulėmis, naftos dujomis, krosnių kuru (dyzelinu) pildant prašymą dėl socialinės paramos gavimo gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekvieną mėnesį pateikia sąskaitą – faktūrą, elektros tarifus, apmokėjimo dokumentus), kitoms kuro rūšims – sąskaitą – faktūrą, dokumentus įrodančius kuro įsigijimo išlaidas ir banko sąskaitos numerį į kurią bus pervesta kompensacija.

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą – malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas.

Iškilus klausimams prašome kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją arba Socialinės paramos skyrių nurodytais telefonais: 8 679 03116; 8 603 37050; 8 679 03 114; 8 679 03 118.

KAIP PASISKAIČIUOTI AR PRIKLAUSO KOMPENSACIJA UŽ ŠILDYMĄ?

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top