Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl būsimų pedagogų pritraukimo į mokyklas

Atsižvelgiant į pedagogų poreikį bei siekiant paskatinti būsimuosius pedagogus baigus studijas rinktis darbą mokyklose, 2022 m. gegužės 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 498 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo patvirtinta Paramos skyrimo prioritetines specializacijas studijuojantiems studentams tvarka ir nustatyta, jog studentams, sudariusiems išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo su savivaldybe ar mokykla, skiriama tikslinė išmoka (506 eur per mėn.).

Studentai, kurie gali pasirašyti išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo, gali kreiptis į savivaldybę ar savivaldybės mokyklas (toliau – mokyklos) dėl išankstinių sutarčių dėl įsidarbinimo sudarymo.

Tikslinė išmoka gali būti skiriama tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems prioritetinių specializacijų studentams, sudariusiems išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo ir joje įsipareigojusiems baigus studijas dirbti pagal įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ne mažiau kaip 0,7 etato: paskutinio kurso pirmosios pakopos pedagogikos studijų programų studentams; paskutinio kurso pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį; pedagoginių profesinių studijų studentams. Neįvykdžius šios pareigos, išmokėtą tikslinę išmoką reikės grąžinti Valstybiniam studijų fondui (toliau – Fondas).
Prioritetinės specializacijos 2022–2025 m.:

Pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų:

1. pradinio ugdymo pedagogai;
2. specialieji pedagogai;
3. mokomojo dalyko pedagogai pagal šių dalykų specializacijas:
3.1. matematikos;
3.2. lietuvių kalbos ir literatūros;
3.3. fizikos;
3.4. chemijos;
3.5. biologijos;
3.6. technologijų;
3.7. istorijos;
3.8. geografijos.

Pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentų, greta studijuojančių pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų:

1. matematikos;
2. lietuvių kalbos ir literatūros;
3. fizikos;
4. chemijos;
5. biologijos;
6. technologijų;
7. istorijos;
8. geografijos.

Fondas yra parengęs pavyzdinę išankstinės sutarties dėl įsidarbinimo formą ir ją kartu su kita aktualia studentams informacija skelbia savo tinklalapyje ČIA. Norėdamas gauti tikslinę išmoką, studentas turės pateikti Fondui prašymą. Kartu su prašymu studentas turės pateikti Fondui sutartį dėl įsidarbinimo su savivaldybe ir savivaldybės mokykla.

Prašymus galima teikti:

pagrindinio prašymų priėmimo metu: nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. (įskaitytinai).
papildomo prašymų priėmimo metu: nuo 2022 m. spalio 5 d. iki 2022 m. spalio 25 d. (įskaitytinai).
Laisvų darbo vietų pedagogams duomenų bazėje paieškos sistemoje sukurtas atskiras požymis „Tinkamas paskutinių kursų studentams“. Prašome, kad mokyklos, skelbdamos skelbimus ir pildydamos skelbimo informaciją, pažymėtų šitą požymį, nes pagal jį studentai galės filtruoti jiems tinkamus skelbimus, susisiekti ir pasirašyti sutartį.

Studentai, norėdami sudaryti išankstinę sutartį dėl įsidarbinimo su savivaldybe ir mokykla, gali kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Danguolę Petkienę ( tel. +370 614 89939, el.p. [email protected]).

Pasidalinkite
Scroll to Top