Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (192 Eur) gali kreiptis dėl paramos maisto produktais ir asmeninės higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavimo.

Parama taip pat gali būti skiriama išimties atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) per mėnesį yra didesnės už 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,5 VRP (320 Eur) dydžio per mėnesį, kai:

 • nedirbantis darbingo amžiaus asmuo yra neįgalus;
 • senatvės pensinį amžių sukakęs asmuo yra vienišas;
 • bendrai gyvenantys asmenys (suaugę šeimos nariai) ar bent vienas iš jų yra neįgalūs;
 • bendrai gyvenantys asmenys yra senatvės pensinio amžiaus;
 • šeimoje yra neįgalių vaikų;
 • bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų;
 • vaikus augina vienas iš tėvų;
 • šeimai yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;
 • asmenims teikiamos socialinės paslaugos nakvynės namuose ir krizių centruose;
 • stichinės nelaimės atveju.

Prašymus dėl paramos Tauragės miesto gyventojai gali pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu Tauragė, Respublikos g. 2, tel. 8 446 62 838, 62 839. Seniūnijų gyventojai prašymus turi teikti pagal faktinę gyvenamąją vietą:

 • Batakių seniūnija – Batakių mstl., Ateities t. 18, tel. 8 446 41 794, 8 684  77 342
 • Gaurės seniūnija – Gaurės mstl., Gaurės g. 17, tel. 8 446 46 605, 8 686  92 210
 • Lauksargių seniūnija – Lauksargių k., Beržų g. 1, tel. 8 686 92 210
 • Mažonų seniūnija – Mažonų k., Tujų g. 13, tel. 8 446 41 872, 8 652  47 776
 • Skaudvilės seniūnija – Skaudvilė, Upynos g. 3, tel. 8 446 58 500, 8 612  62 845
 • Tauragės seniūnija – Tauragė, Prezidento g. 7, tel. 8 446 61 653, 8 655  66 287
 • Žygaičių seniūnija – Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27, tel. 8 446 44 869, 8 686 87 814

Karantino ar ekstremalios situacijos metu prašymai priimami ir telefonu.

Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas privalo pateikti:

 • prašymą (pildomas vietoje);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi.

Parama skiriama vadovaujantis Paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos fondo labiausiai skurstantiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 5-264 „Dėl Paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos fondo labiausiai skurstantiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasidalinkite
Scroll to Top