Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl išorinės reklamos įrengimo ir naudojimo

Nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės administracija numato atlikti išorinės reklamos įrengimo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje patikrą. Patikros tikslas – įvertinti esamą išorinės reklamos padėtį Tauragės rajone, paraginti reklamos veiklos subjektus sutvarkyti ar atnaujinti reklamines iškabas, skydus, stendus, stulpus, vitrinas, pilonus ir kt., pašalinti nenaudojamus reklamos įrenginius arba nustatyta tvarka įregistruoti ar pratęsti leidimo galiojimo laiką.

Vadovaujantis šia tvarka, leidimo turėtojas, pasibaigus leidimo galiojimo terminui, privalo nuimti išorinę reklamą per 3 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išardyti reklaminį įrenginį bei sutvarkyti aplinką.

Kai išorės lauko reklama įrengiama ant pastatų ar statinių, kurie priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra jos valdomi patikėjimo teise, taip pat, kai reklamą numatoma įrengti laisvoje valstybinėje žemėje, reklamos veiklos subjektas, pageidaujantis gauti minėtą leidimą, privalo sumokėti apskaičiuotą vietinės rinkliavos mokestį Tauragės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (2021-02-18 sprendimas Nr. 1-61 „Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“).

Reklamos veiklos subjektai, norintys įrengti išorinę reklamą ar pratęsti išorinės reklamos galiojimo terminą (leidimą), privalo kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyrių, Respublikos g. 2, Tauragė, tel. 8 700 11220, 8 674 78019, el. paštas [email protected].

Išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje leidimų išdavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2018 m. rugsėjo 20 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 5-1217.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 144 str. Išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Pasidalinkite
Scroll to Top