Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl pasiruošimo 2021-2022 m. šildymo sezonui!

UAB Tauragės šilumos tinklai primena, kad daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paruoštos patikimam ir kokybiškam šilumos tiekimui. Už kokybišką vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų veiklą yra atsakingi gyventojų pasirinkti šių sistemų prižiūrėtojai, administratoriai.

Pastatų administratorių ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų dėmesiui!

Artėjant šildymo sezonui primename, kad remiantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ruošdamasis šildymo sezonui pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas  privalo atlikti Taisyklėse ir kituose teisės aktuose reglamentuotus darbus ir nustatyta tvarka parengti bei pasirašyti pastato parengties šildymo sezonui aktą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. valdytojui turi pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasiruošimo šildymo sezonui darbų ir neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama!

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:

  • Vidaus šildymo ir karšto vandens Prižiūrėtojas paruošia daugiabučių namų šildymo sistemas naujam šildymo sezonui, atlieka šilumos punkto ir vidaus šildymo sistemų hidraulinius bandymus.
  • Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
  • Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

Tikimės dalykiško bendradarbiavimo!

Pasidalinkite
Scroll to Top