Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų vykdymo Tauragės rajono savivaldybėje

2021 m. vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms vykdyti savivaldybė skiria 60 000 Eur. Šiemet iki konkurso skelbime nurodytos datos buvo gautos 42 paraiškos, kurias išanalizavus paaiškėjo, kad 2021 m. lėšų poreikis vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui organizuoti – 142 979 Eur.

Programų paraiškas įvertino nepriklausomų recenzentų grupė, vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašu bei programų vertinimo kriterijais. Galutinį sprendimą, atsižvelgdama į recenzentų siūlymus, priėmė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Šiemet konkurso skelbime buvo nurodyti prioritetai, atsižvelgiant į strateginius švietimo tikslus bei savivaldybei aktualias problemas: vaikų ir jaunimo, grįžusių vasaros atostogų iš užsienio, vaikų, baigusių ikimokyklinio ugdymo programas, negalią turinčių vaikų ir augančių šeimos gerovės centre arba globojamų vaikų įtraukimas į veiklas, vaikų kūrybiškumo, iniciatyvos skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, prevencinės veiklos, tęstinių programų vykdymas. Kaip ir kiekvienais metais dėmesys skiriamas vaikų, patiriančių socialinę riziką, užimtumui bei vaikų mokymui plaukti.

Šią vasarą mokinių atostogų metu vykdomose programose (stovyklose) vyks edukaciniai renginiai, susitikimai, ekskursijos, sporto varžybos, vaikams bus suteiktos galimybės bendrauti ir bendradarbiauti, ugdytis ir stiprinti emocines kompetencijas. Populiarėja stovyklose siūlomos STEAM krypties veiklos, eksperimentinės, patyriminės užduotys, sveikos gyvensenos populiarinimas, susitikimai su žymiais žmonėmis. Populiariausi šiemet lankytini objektai – Pagramančio regioninis parkas, Taurų nuotykių parkas, gyvūnų globos organizacijos.

Šiemet vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programas pateikė nauji teikėjai: l. d. „Žvaigždutė“, KSU Švietimo akademija, VšĮ „Fontibus“, futbolo klubas „Tauragė“, Lomių kaimo bendruomenė. 4 programų teikėjai atsisakė vykdyti programas, nes jų netenkino galima rėmimo suma.

2021 m. Tauragės r. savivaldybės biudžeto lėšomis remiamos 38 vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos (stovyklos), kurios vyks tuo atveju, jeigu tokia veikla bus leidžiama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Linkėdami gražios, saugios vasaros kviečiame susipažinti su programų (stovyklų ) sąrašu ir tiesiogiai kreiptis į stovyklų vadovus ar veiklas organizuojančias organizacijas.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Danguolę Petkienę el. p. [email protected]

Programų sąrašas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top