Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl vaikų priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas 2023-2024 mokslo metams

klasėInformuojame, kad Tauragės rajono savivaldybėje atliekami parengiamieji naujos Centralizuoto vaiko priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas sistemos (CVPS) diegimo darbai. Dėl šios priežasties, nuo kovo 6 dienos bus laikiniai sustabdyta galimybė pateikti prašymus į ugdymo įstaigas. Prašymus į darželius ir mokyklas bus galima teikti nuo balandžio 15 d.

Nauja Centralizuoto vaiko priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas sistema bus ne tik centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas įrankis, bet ir sudarys sąlygas:

  • stebėti vaiko ugdymosi perspektyvą, elektroniniu būdu teikti prašymus dėl vaiko ugdymo ir juos koreguoti;
  • stebėti ugdymosi ir pagalbos vaikams poreikį, vaiko vežiojimo į mokyklą ir iš jos poreikį, siekiant vaikams sudaryti vienodas priėmimo į ugdymo programas sąlygas, administruoti tėvų pateiktus prašymus, tvirtinti vaikų priėmimo į mokyklas eiles;
  • matyti vaikų priimtų į mokyklą duomenis, sudaryti ir tvarkyti sutartis dėl vaikų ugdymosi elektroniniu būdu.

CVPS automatiškai formuos, atsižvelgus į vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, jo ugdymo perspektyvą, sudarys sąlygas tėvams (globėjams) prašymus dėl vaikų priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas teikti vienoje informacinėje sistemoje, užtikrins automatinį IS duomenų apsikeitimą su išorinėmis sistemomis ir registrais, užtikrins automatinį prašymų vertinimą ir eilių sudarymą pagal nustatytą priėmimo į mokyklas tvarką, sudaryti sąlygas savivaldybės administracijai, įvertinus CVPS duomenis, formuoti gyventojų poreikius atliepiantį mokyklų tinklą, pagalbos vaikui paslaugų pasiūlą ir ekonomišką vaikų vežiojimą į mokyklą ir iš jos, sudarys sąlygas mokykloms sudaryti ir tvarkyti sutartis dėl vaiko ugdymosi elektroniniu būdu.

Planuojama, kad nuo šių metų priėmimas į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas (mokytis pagal ikimokyklinio (IU), priešmokyklinio (PU), bendrojo (BU) ir tarptautinio bakalaureato (TB) programas vaikai bus priimami centralizuotai. Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas (mokytis pagal IU, PU, BU ir TB programas) Tauragės rajono savivaldybė apsispręs ir patvirtins pakoreguotus priėmimo į mokyklas tvarkos aprašus artimiausiame tarybos posėdyje, kuris planuojamas kovo mėnesio pabaigoje.

Visa aktuali informacija, susijusi su vaikų priėmimu į mokyklas, prašymų pateikimu ir kt. bus skelbiama Tauragės rajono savivaldybės interneto puslapyje, socialiniuose tinkluose ir pateikiama Tauragės rajono savivaldybės mokyklų el. dienynuose.

Pasidalinkite
Scroll to Top