Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkurso Tauragės rajono savivaldybėje

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų (liepos-rugpjūčio mėnesiais) ir kitų neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veiklų (projektų, edukacinių veiklų, ugdomojo pobūdžio renginių, vykdomų liepos-gruodžio mėnesiais), skirtų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, finansavimo konkursui.

Paraiškas teikti gali visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti NVŠ veiklas, vadovaudamiesi Tauragės r. savivaldybės  vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės r. savivaldybės tarybos  2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-189. Lėšos negali būti skiriamos išlaidoms, skirtoms savivaldybės ir (arba) valstybės finansuojamoms NVŠ programoms, įskaitant FŠPU programas, įgyvendinti.

Prioritetas skiriamas  vaikų vasaros stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms, vykdomoms vasaros metu, finansuoti, mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą.

Teikėjai iki š. m. liepos 8 d. Tauragės r. savivaldybės administracijai (Respublikos g. 2, I a. 116 kab. (gyventojų priimamasis)) turi pateikti užpildytą Tauragės r. savivaldybės vaikų vasaros stovyklų  ir kitų NVŠ veiklų finansavimo tvarkos aprašo 1 priedą arba atsiųsti skenuotą jo kopiją el.p. [email protected] .

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Danguolę Petkienę  tel. (8 446) 62 825 arba el. p. [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top