Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Didėja vienkartinė parama gimus vaikui

naujagimis (1)Nuo šių metų sausio 1 dienos pakeistas vienkartinės paramos gimus vaikui išmokos dydis, kuris padidėjo nuo 9,53 iki 11 bazinių socialinių išmokų (BSI nuo 2023 m. sausio 1 d. – 49 eur.) dydžio.

Vienkartinė parama gimus vaikui yra papildoma parama, kuri skiriama asmenims, ne mažiau nei 12 mėnesių iki vaiko gimimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą Tauragės rajono savivaldybėje ar įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Tauragės rajono savivaldybėje ir, kuriems pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą vienkartinė išmoka gimus vaikui buvo išmokėta Tauragės rajono savivaldybėje.

Dėl vienkartinės paramos gimus vaikui Tauragės rajono savivaldybės gyventojai gali kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Gyventojai, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Tauragės rajono savivaldybėje, dėl vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą.

Kreipdamasis dėl paramos gimus vaikui, asmuo užpildo prašymą, pateikia asmens tapatybę ir vaiko gimimą patvirtinančius dokumentus.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai arba paštu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasidalinkite
Scroll to Top