Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Gauti rugpjūčio 4 d. Jūros upės maudyklos vandens patikrinimo rezultatai – maudytis galima

Rugpjūčio 4 d. buvo atlikti neplaniniai Jūros upės maudyklos mikrobiologiniai vandens tyrimai, po to kai „Tauragės vandenys“ informavo apie išsiliejusias nuotekas šalia šios maudyklos.

Šiandien gautas tyrimo protokolas rodo, kad vandenyje žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų kiekiai neviršija Higienos normoje HN92:2018 nustatytų ribinių verčių, todėl maudytis galima.

Pasidalinkite
Scroll to Top