Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Gegužės 25 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
sušaukiu 2022 m. gegužės 25 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininke.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl statinių (kioskų) Spaustuvės g. 1, Tauragėje, nuomos.
10. Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
11. Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2021 metų veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2021 metų veiklos ataskaitai.
14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo.
18. Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui.
19. Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičiuose, Žygaičių g. 26-1.
20. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
21. Dėl sutarties nutraukimo šalių susitarimu.
22. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Gaurės sen., Baltrušaičių k., Liepų g. 5, perdavimo panaudos pagrindais Baltrušaičių bendruomenei.
23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai“ pakeitimo.
25. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms.
26. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai ir Tauragės krašto muziejui „Santaka“.
27. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“.
28. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto – komposto dėžių – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono švietimo įstaigoms.
30. Dėl pritarimo VšĮ „Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamasis ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai.
31. Dėl negyvenamojo pastato – garažo – Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Geležinio Vilko g. 12, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
32. Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
33. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
34. Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
35. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
36. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
37. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
38. Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
39. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
40. Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.
41. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Išankstinė registracija paramai
2023/2024 metų šildymo sezonas: ką svarbu žinoti?
Tauragės rajono savivaldybės gyventojai jau ...
Skaityti daugiau »
Sniego valymo automobilis
Kaip žiemą prižiūrimi valstybinės reikšmės keliai?
Žiemos sezonu galima pastebėti, kad ...
Skaityti daugiau »
Statinių prieinamumo vertinimo įrankis – stasis.lt
Lietuvoje yra tūkstančiai visuomeninės paskirties ...
Skaityti daugiau »
Scroll to Top