Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Gruodžio 21 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

sušaukiu 2022 m. gruodžio 21 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį,  teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 152,58 iki 152,77 km kapitalinis remontas“.
 3. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui ir įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 4. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stojimui į Tauragės miesto vietos veiklos grupę.
 5. Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 d. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-218 „Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus ir energinio audito ataskaitas“ pakeitimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-202 ,,Dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ finansavimo“ pakeitimo.
 12. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl negyvenamojo pastato nuomos.
 14. Dėl inžinerinių statinių – kelių – perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.1-232 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo“.
 17. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ugdymo programas  ir turinčiose specialiąsias grupes-klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 19. Dėl Tauragės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo.
 20. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ nuostatų patvirtinimo.
 21. Dėl pavedimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti asmenų, neturinčių aštuoniolikos metų, mokymosi galimybes Tauragės suaugusiųjų mokymo centre.
 22. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
 23. Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
 24. Dėl Tauragės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
 25. Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo.
 26. Dėl Lauksargių globos namų nuostatų patvirtinimo.
 27. Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo.
 28. Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo.
 29. Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
 32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos patvirtinimo.
 33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Papušynio pušis) schemos patvirtinimo.
 34. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės prisijungimui prie Europos Sąjungos Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top