Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Gruodžio 22 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
sušaukiu 2021 m. gruodžio 22 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-169 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo“ pakeitimo.
5. Dėl pritarimo Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos organizacinei struktūrai.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Tauragės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės kultūros centre nustatymo.
10. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
11. Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone“ pakeitimo.
13. Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini)
15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“.
17. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – vėdinimo ir kondicionavimo sistemų – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Žalgirių ir „Versmės“ gimnazijoms.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – buto Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 144-19, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
20. Dėl leidimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui registruoti įrengtą sąvartyno dujų surinkimo sistemą Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro panaudos pagrindais valdomame žemės sklype Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kaupių k. 4.
21. Dėl įgaliojimų suteikimo.
22. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Tauragės rajono gyventojams dydžių nustatymo.
23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl vienkartinės pašalpos gausiai šeimai skyrimo.
25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top