Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įsirengimui

elektromobiliaiLietuvos energetikos agentūra paskelbė kvietimus fiziniams asmenims teikti paraiškas kompensuoti dalį jų įsirengiamų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų išlaidų. Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.

Gyventojai, norintys įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas individualiuose namuose/soduose, gali gauti 479,20 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant sienos ir 683,06 eurų už įsirengtą prieigą ant žemės. Tam planuojama paskirstyti 3,715 mln. eurų.

Gyventojai, norintys įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas privačiose automobilių stovėjimo vietose (parkinguose), daugiabučių namų kiemuose ir garažuose, gali gauti 718,79 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant sienos ir 1024,59 eurų už prieigą ant žemės. Tam planuojama paskirstyti 2,493 mln. eurų.

Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą. Fizinis asmuo kvietime gali pateikti tik vieną paraišką, kurioje neribojamas nekilnojamo turto objektų ir įrengiamų prieigų skaičius. Paramos dydis apskaičiuojamas pagal įrengiamų prieigų, kurios turi būti ne mažesnės nei 3,7 ir ne didesnės kaip 11 kW galios, skaičių.

Paraiškos vertinamos iš kart jas gavus, vertinimas netruks ilgiau nei 30 darbo dienų. Gyventojai prieigas gali pradėti įsirengti nuo kvietimo paskelbimo dienos – nuo 2022 m. rugsėjo 7 d. Mokėjimo prašymus su prieigos (-ų) įrengimą įrodančiais dokumentais gali teikti tik gavę Agentūros patvirtinimą, kad skiriamas finansavimas.

Projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau kaip 6 mėn. nuo Agentūros rašto dėl finansavimo skyrimo datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.

Įgyvendinus projektą, t. y. įrengus iš savo lėšų prieigą (-as), Agentūrai teikiamas mokėjimo prašymas su kvietime nurodytais dokumentais. Mokėjimo prašymai bus vertinami ne ilgiau nei 40 darbo dienų. Patvirtinus mokėjimo prašymą, lėšos bus pervedamos per 10 darbo dienų.

Paraiškos bus priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. vasario 28 d.

Visa kvietimų teikti paraiškas informacija paskelbta www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu [email protected].

Agentūra planuoja š. m. rugsėjo 26 d. paskelbti kvietimus teikti paraiškas daugiabučių bendrojo naudojimo turto objektų valdytojams, norintiems įrengti įkrovimo prieigas daugiabučio namo gyventojų bendroms reikmėms ir viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims, siekiantiems įkrovimo prieigas įrengti savo darbuotojų reikmėms.

Apie jungtinį projektą

Jungtiniu projektu „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ siekiama iki 2026 m. įrengti apie 53 tūkstančius elektromobilių privačių įkrovimo stotelių. Jų finansavimui bus skirta daugiau nei 45 milijonai eurų Europos Sąjungos investicijų ir valstybės biudžeto lėšų.

Projektu sprendžiama privačių elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo nepakankamumo problema, finansuojant įprastos ir vidutinės galios įkrovimo prieigų įrengimą individualiuose namuose ir šalia daugiabučių namų, kur gyvena daugiausiai šalies gyventojų ir potencialių elektromobilių naudotojų. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas gyventojams pakrauti elektromobilius darbovietėse.

Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos skatins taršių transporto priemonių pakeitimą į netaršias transporto priemones – tokiu būdu bus tiesiogiai prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos.

Jungtinis projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“, vadovaujantis Energetikos ministerijos patvirtintu projekto finansavimo sąlygų aprašu.

Visos projekto lėšos į finansavimą pretenduojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims bus paskirstytos per 3 finansavimo etapus. Daugiau informacijos www.ena.lt.

Pasidalinkite
Scroll to Top