Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Į Tauragę siekiama pritraukti trūkstamų profesijų specialistus – psichologus, bendrosios praktikos slaugytojus ir buhalterius

buhalterėTauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino naujus Savivaldybės trūkstamų specialistų skatinimo bei finansinės paramos trūkstamų specialybių gydytojams rezidentams, atvykstantiems dirbti į Tauragės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašus.

Vadovaujantis patvirtintais Tvarkos aprašais bus skatinami ir pritraukiami į Savivaldybę trūkstamų profesijų specialistai. Atsižvelgiant į 2022 m. Savivaldybės švietimo įstaigų pateiktus duomenis dėl labiausiai trūkstamų specialistų, Užimtumo tarnybos duomenis ir Savivaldybės sveikatos priežiūros institucijų duomenis, šiuo metu Savivaldybėje labiausiai trūksta psichologų, bendrosios praktikos slaugytojų ir buhalterių.

Siekiant pritraukti buhalterius į Savivaldybės įstaigas, Kauno kolegijos Tauragės skyrius planuoja vykdyti buhalterių studijų programą ir inicijuoti akciją „Užsiaugink buhalterį“ bei raginti įmones skirti skatinimo lėšas besimokantiems arba persikvalifikuojantiems ar kvalifikaciją keliantiems asmenims, kurie ateityje dirbs įstaigoje.

Aukščiau išvardintas profesijas studijuojantiems asmenims Tvarkos apraše numatoma skirti ne daugiau nei 2 000 Eur per metus (stipendijos studijuojantiems Tauragės rajono savivaldybėje vykdomose studijų programose nėra skiriamos, tačiau studentas gali pretenduoti į paramą iš kitų Savivaldybės programų). Stipendija arba studijų finansavimas / dalinis studijų finansavimas gali būti skiriamas, jei pareiškėjas atitinka šiuos kriterijus:

  • studijuoja Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą profesiją iš Profesijų sąrašo;
  • negauna papildomos stipendijos ar studijų finansavimo / dalinio studijų finansavimo iš Savivaldybės ar Savivaldybės įstaigos/ įmonės;
  • įsipareigoja ne mažiau kaip 1 mėnesį per metus vykdyti savanorišką veiklą ir atlikti visą mokomąją praktiką Tauragės rajono savivaldybėje;
  • įsipareigoja baigęs studijas dirbti Tauragės rajono savivaldybės įstaigose / įmonėse tiek metų, kiek jam buvo skirtas Savivaldybės finansavimas, bet ne trumpiau nei 3 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei vaiko priežiūros atostogų laikotarpis neįskaičiuojamas).

Trūkstamų specialybių gydytojams rezidentams kasmet bus mokama Tauragės rajono savivaldybės tarybos finansinė parama, skirta rezidentūros studijų Lietuvos Respublikos universitetuose išlaidoms padengti. Savivaldybės tarybos nustatyta finansinė parama rezidentūros studijoms apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą gydytojui rezidentui skiriama metams.

Susipažinti su Tvarkos aprašu galite ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top