Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Įgyvendinamas projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“

Tauragės rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra pasirašė partnerystės sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo. Projekto tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas. Siekiama sumažinti bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių, bendrojo ugdymo mokyklų, suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą mokykloms. Projekte dalyvauja Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla ir  Tauragės Tarailių progimnazija

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje numatyta įkurti ir įveiklinti tris edukacinius centrus – „Mokymosi Hub‘us“ (gamtos ir tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų ir kalbų), kurie bus pritaikomi tiek formaliajame, tiek neformaliajame ugdyme, pagrįstame integruoto ir patyriminio mokymosi principais. Įgyvendinant projekto veiklas mokomieji kabinetai bus aprūpinti informacinėmis technologinėmis priemonėmis. Be to, bus vykdomas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant mokymuose ir konsultacijose šiomis temomis:

  •  „Dalykų ryšiai ir integracija“;
  • „Google For Education“ įrankių naudojimas, valdymas, medžiagos kūrimas, įkėlimas ir daugelis kitų dalykų, susijusių su informacinių technologijų naudojimu tiesioginėse, nuotolinėse bei integruotose pamokose.

Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos bendruomenė tiki, kad netradicinė veikla šiuolaikiškuose mokymosi „Hub‘uose“ skatins mokinius siekti asmeninės pažangos, o mokytojams tai bus įkvėpimo šaltinis.

Tauragės Tarailių progimnazija siekia gerinti 1-6 klasių mokinių matematikos pasiekimus, teikiant kompleksinę pagalbą mokiniams bei jų tėvams. Dėl to šiame projekte numatytos veiklos susijusios su individualios pagalbos mokiniui stiprinimu, papildomos mokomosios–metodinės medžiagos rengimu bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimu dalyvaujant seminaruose, šiomis temomis:

  • „Sistemingos refleksijos principų praktinio taikymo pagrindai“;
  • „Grįžtamojo ryšio fiksavimas siekiant mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo“;
  • Švietimo pagalbos specialistų paskaitos ir praktiniai mokymai mokinių tėvams apie vaikų mokymo(si) motyvaciją.

Progimnazijoje taip pat numatyta atnaujinti edukacines erdves ir jas pritaikyti integruotoms, aktyvioms bei bendradarbiavimu grįstoms formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloms vykdyti (mokyklos aktų salės pritaikymas integruotam mokymui(si), mokomųjų kabinetų pritaikymas darbui grupėse, mokyklos vestibiulio ir teritorijos atnaujinimas ir pritaikymas mokymui(si)).

Europos Sąjungos projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ skiriamas finansavimas 1 metams (2020–2021 m.m.):

  • Tauragės Jovarų pagrindinė mokyklai – 81 774 Eur
  • Tauragės Tarailių progimnazijai – 28 320 Eur

Projekto lėšos mokykloms skiriamos pagal 2020 m. rugsėjo 1 d. Mokinių registre patvirtintą 5-8 klasių mokinių skaičių (vienam mokiniui vieniems metams skiriama – 354 Eur). Lėšų dydis nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, kurį rasite ČIA.

Tauragės rajono savivaldybė prie projekto veiklų įgyvendinimo prisideda 15 proc. nuo skiriamų lėšų – 16 514 Eur. Projekto įgyvendinimo terminas – 2 metai.

Daugiau informacijos apie projektą rasite ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top