Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Informacija apie priėmimą į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Tauragės rajono savivaldybės taryba 2022 m. vasario 23 d. patvirtino naują Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, kuriame iš dalies pakeistos mokyklų aptarnaujamos teritorijos, numatytas deklaruotos gyvenamosios vietos termino reikalavimas bei jo išlygos.

Pirmumo teise į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Mokyklos aptarnavimo teritorijos pateikiamos ČIA.

Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir iš artimiausios mokyklos teritorijos.

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ir į pirmas pradinio ugdymo klases organizuojamas centralizuotai:

vaikus, lankančius Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupes, iki einamųjų metų balandžio 1 d. Centralizuota vaikų priėmimo informacinė sistema automatiškai perkelia į mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba į tos mokyklos, kurioje lankė priešmokyklinio ugdymo grupę, pirmas pradinio ugdymo klases (šiame priėmimo etape vaikų tėvams prašymų rašyti nereikia). Nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., pagal pateiktus tėvų prašymus, į mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas pradinio ugdymo klases pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priimami vaikai, nelankę Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupių ar lankę priešmokyklinio ugdymo grupes ne pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. į mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių (ne pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) ir pirmų pradinio ugdymo klasių (norintys patekti į kitą mokyklą, nei lankė priešmokyklinę grupę) laisvas vietas priimami vaikai, atsižvelgiant į turimus prioritetus.

Vaiko tėvai (globėjai) prašymus dėl papildomo priėmimo teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, atvykę į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį ir civilinės metrikacijos skyrių arba elektroniniu būdu, prisijungę prie www.epaslaugos.lt), nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.:

  • dėl vaikų, nelankiusių Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupių, priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą);
  • dėl vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupių (ne pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba pirmų pradinio ugdymo klasių (norintys patekti į kitą mokyklą, nei lankė priešmokyklinę grupę) laisvas vietas;
  • dėl vaikų priėmimo per mokslo metus į laisvas vietas esančiose priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pirmose pradinio ugdymo klasėse prašymai priimami nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

Tvarkos aprašas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top