Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Informacija apie valstybės pagalbos priemones verslui, savarankiškai dirbantiems asmenims, paramą darbo paieškai

1. Subsidija darbdaviams už darbuotojus prastovose. Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu darbdaviui mokamos darbo užmokesčio  subsidijos už darbuotojus, esančius prastovose, Dėl subsidijos į Užimtumo tarnybą darbdaviai gali kreiptis nuo balandžio 5 d. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir (ar) karantinas. Seimas priėmė Užimtumo įstatymo pakeitimą, pagal kurį subsidijos už prastovas galės būti mokamos ir toliau, atšaukus karantiną, bet tęsiantis ekstremaliai situacijai.

Plačiau: https://uzt.lt/covid-19/sub-prastov/

2. Subsidijos darbdaviams. Švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams toliau teikiama bei bus galima dar 6 mėnesius (ne ilgiau nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.). Darbdaviai dėl subsidijos skyrimo į Užimtumo tarnybą gali kreiptis nuo birželio 8 d.

Darbdaviai gali gauti subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiams mokėti, kurie patenka bent į vieną iš trijų kategorijų.

1) SKELBĖ PRASTOVAS. Subsidijos iš prastovų atšauktų darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti gali būti mokamos darbdaviams, kurie per karantiną neatleido darbuotojų, bet paskelbė jiems prastovas ir paprašė valstybės pagalbos. Subsidijos po prastovų bus mokamos tik už darbuotojus, kuriems buvo ar yra skelbtos prastovos ir mokėtos subsidijos per karantiną.

Gali būti mokama atšaukus prastovą karantino metu arba pasibaigus karantinui.

2) ĮDARBINA REMIAMUS BEDARBIUS. Subsidijos gali būti mokamos darbdaviams, kurie į laisvas darbo vietas įdarbina Užimtumo tarnybos nukreipiamus remiamus bedarbius:

 • Neįgaliuosius;
 • Nekvalifikuotus bedarbius;
 • Jaunus bedarbius iki 29 m.;
 • Vyresnius nei 45 m. bedarbius;
 • Asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • Ilgalaikius bedarbius;
 • Pirmąkart pradedančius darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją;
 • Pabėgėlius ar saugomus asmenis;
 • Nėščiąsias, vaikus auginančius ar neįgaliuosius slaugančius bedarbius;
 • Grįžusius iš laisvės atėmimo vietų;
 • Sveikstančius nuo priklausomybės.
 • Organizuojama nuo darbdavio pasiūlymo pateikimo dienos.

3)  NUKENTĖJO NUO COVID-19. Subsidijos priklausys ir darbdaviams, kurie patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sudarytą įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. Subsidijos šiems darbdaviams bus mokamos ne daugiau nei už 10 darbuotojų, jeigu įmonėje dirba iki 20 žmonių, arba ne daugiau nei už 50 proc. darbuotojų, jei įmonėje dirba nuo 21 asmens.

Gali būti mokama  nuo Užimtumo įstatymo įsigaliojimo (gegužės 15 dienos) ir pasibaigus karantinui.

Plačiau: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams2/

 3. Savarankiškai dirbantiems asmenims ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą – fiksuotą išmoką 257 Eur. Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai dirbantieji  teikia nuo balandžio 5 d.

Prašymas skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui gali būti pateiktas tik vieną kartą.

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių pagrindų: a) po Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo praėjo 2 mėnesiai; b) asmuo nebeatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti.

Plačiau: https://uzt.lt/savarankiskai-dirbantiems-asmenims-kaip-gauti-subsidija-karantino-laikotarpiu/

4. Savarankiškai dirbantiems asmenims, keičiantiems savo veiklą.

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu teikiama valstybės parama savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie dėl šalyje paskelbto karantino negalėjo vykdyti savo veiklos bei prarado pajamas. Savarankiškai dirbantys asmenys, norintys pakeisti vykdomą ekonominę veiklą, jau gali teikti  paraiškas paramai gauti.

Paraiškas gali teikti savarankiškai dirbantys asmenys, atitinkantys šias sąlygas:

 • kurie gavo Užimtumo įstatymo 51 straipsnyje nurodytą išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui;
 • keičiantys vykdomos ekonominės veiklos rūšį.

Naujai darbo vietai steigti skiriamos paramos dydis negalės viršyti 6980,50 eurų. Asmenys, įsteigę darbo vietą sau, privalės ją išlaikyti ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Darbo vieta turi būti įsteigta per sutartyje numatytą terminą, bet ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

Plačiau: https://uzt.lt/savarankisko-uzimtumo-remimo-keiciantiems-ekonomines-veiklos-rusi-subsidija1/

Užimtumo tarnyba informuoja, kad savarankiškai dirbančių asmenų gautas paraiškų dėl ekonominės veiklos keitimo skaičius viršijo veiklai skirto finansavimo 10 mln. Eur. sumą, todėl paraiškų priėmimas yra sustabdytas.

5. Darbo paieškos išmokos

Kiekvienam Užimtumo tarnyboje registruotam darbo neturinčiam asmeniui nuo šiol priklauso laikina darbo paieškos išmoka. Ji siekia 42 arba 200 eurų: mažesnė – tiems, kurie gauna nedarbo socialinio draudimo išmoką, didesnė – šios išmokos negaunantiems.

Plačiau: https://uzt.lt/news/jau-galima-kreiptis-del-darbo-paieskos-ismokos/

Pasidalinkite
Scroll to Top