Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Informacija dėl paramos teikimo pagal materialinio nepritekliaus mažinimo programą Tauragės rajone

Parama (socialine ar jai lygiaverte kortele ir (ar) donacija) teikiama pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programą Lietuvoje.

Parama Tauragės rajono gyventojams skiriama vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. 4-471 „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys turi teisę į paramą pagal MNM programą, kai jų vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 (264 Eur) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį.

Išimties tvarka parama pagal MNM programą gali būti skiriama,  jei  asmens pajamos yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,5 VRP dydžio (440 Eur) per mėnesį:

  • pensinį amžių sukakusiems asmenims;
  • asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, kai bent vienas iš jų yra neįgalus;
  • asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems 3 ir daugiau vaikų;
  • asmeniui, vienam auginančiam vaikus;
  • trečiųjų šalių piliečiams;
  • prieglobsčio prašytojams.

Lėšas į socialines korteles planuojama pervesti keturis kartus per metus (kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesiais).

Asmenys, pageidaujantys gauti socialinę kortelę kovo mėnesį, prašymą ir dokumentus kortelei gauti turi pateikti iki 2024 m. sausio 31 d.

Dėl paramos pagal MNM programą gavimo asmenys gali kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administraciją ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

 Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 864054474, 867478268.

Pasidalinkite
Scroll to Top