Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Informacija dėl trūkstamų specialistų studijų rėmimo

Informuojame ir primename, kad Tauragės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi Savivaldybės trūkstamų specialistų skatinimo bei finansinės paramos trūkstamų specialybių gydytojams rezidentams, atvykstantiems dirbti į Tauragės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašus.

Šiuo metu Savivaldybėje trūksta psichologų, bendrosios praktikos slaugytojų ir švietimo pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų), todėl 2023 m. bus remiami asmenys, pasirinkę išvardintų profesijų studijas ir sudarę trišales sutartis su Savivaldybės švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigomis: 20 asmenų, studijuojančių pirmos pakopos (bakalauro) ir 3 asmenys, studijuojantys antros pakopos (magistro) studijose. Parama studijoms: bakalauro studijos – 50 proc. nuo visos mokesčio už studijas sumos, magistro studijose – 100 proc. Jeigu studentas pasirinktų Savivaldybės mokamą stipendiją, tai būtų 2 000 eur asmeniui per metus visą studijų laikotarpį.

Stipendija arba studijų finansavimas / dalinis studijų finansavimas gali būti skiriamas, jei pareiškėjas atitinka šiuos kriterijus:

  • studijuoja Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą profesiją iš Profesijų sąrašo (psichologo, bendrosios praktikos slaugytojo ir švietimo pagalbos specialisto (logopedo, specialiojo pedagogo);
  • negauna papildomos stipendijos ar studijų finansavimo / dalinio studijų finansavimo iš Savivaldybės ar Savivaldybės įstaigos / įmonės;
  • įsipareigoja ne mažiau kaip 1 mėnesį per metus vykdyti savanorišką veiklą ir atlikti visą mokomąją praktiką Tauragės rajono savivaldybėje;
  • įsipareigoja baigęs studijas dirbti Tauragės rajono savivaldybės įstaigose / įmonėse tiek metų, kiek jam buvo skirtas Savivaldybės finansavimas, bet ne trumpiau nei 3 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei vaiko priežiūros atostogų laikotarpis neįskaičiuojamas).

Trūkstamų specialybių gydytojams rezidentams nuo 2022 m. mokama Tauragės rajono savivaldybės finansinė parama, skirta rezidentūros studijų Lietuvos Respublikos universitetuose išlaidoms padengti. Savivaldybės tarybos nustatyta finansinė parama rezidentūros studijoms apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą gydytojui rezidentui skiriama metams.

Nuo 2022 m. Savivaldybės parama trūkstamų profesijų studijas pasirinkusiems ir trišales sutartis su Savivaldybės švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigomis sudariusiems asmenims  skiriama 2 psichologo  magistro studijose ir 8 bendrosios praktikos slaugytojų studijose besimokantiems asmenims.

Primename ir kviečiame sekti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikiamą informaciją  (https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos) dėl galimybių nemokamai studijuoti pedagoginėse studijose, gauti tikslines stipendijas ar kt. Norintieji tapti mokytojais daugiau aktualios informacijos gali rasti interneto svetainėje www.mokysiu.lt

Dėl papildomos informacijos kreiptis – Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Danguolė Petkienė, el.p. [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top