Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Informacija ginklų savininkų ar norinčių juos įsigyti dėmesiui

Nuo 2024 metų įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią fiziniai asmenys, kurie kreipiasi į policijos įstaigą dėl leidimo B kategorijos ginklui išdavimo ar galiojimo termino pratęsimo, taip pat dėl leidimo A ir B kategorijų ginklams išdavimo ar galiojimo termino pratęsimo, pirmiausia privalo išklausyti Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos parengtą  „Ginklų savininkų pilietinio pasipriešinimo kursą“.

Ginklų savininkų pilietinio pasipriešinimo kursą galima išklausyti informacinėje-edukacinėje platformoje – www.mobilizacijosmokykla.lt.

Išklausius kursą, Lietuvos Respublikos piliečiui sugeneruojamas kurso baigimo sertifikatas, kurį, norint gauti ar pratęsti leidimą ginklui, reikia pateikti policijos įstaigoje.

Susipažinti su Pilietinio pasipriešinimo kurso išklausymo tvarkos aprašu, patvirtintu Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V–1 ,,Dėl Pilietinio pasipriešinimo kurso išklausymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, galite paspaudę nuorodą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/719c76d0ae2011eea5a28c81c82193a8.

Pasidalinkite
Scroll to Top