Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Informacija socialinio būsto nuomininkams

Informuojame, kad iki gegužės 1 d. socialinio būsto nuomininkai ir kartu gyvenantys jo šeimos nariai privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas). Iki nurodytos dienos deklaracijos (forma FR0001, kodas 805) turi būti pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Deklaraciją galima pateikti mėnesiu vėliau – iki birželio 1 d. tik dėl svarbių priežasčių:

  • ligos, kai asmuo gydomas stacionare;
  • sužalojimo;
  • nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo;
  • gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų);
  • savivaldybės teritorijoje paskelbtos epidemijos;
  • stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo;
  • šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo;
  • sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo;
  • Karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo.

Teikiant deklaraciją vėliau, būtina informuoti savivaldybės administraciją, pateikti minėtas priežastis pagrindžiančius dokumentus. 

Primename, kad deklaracijas taip pat turi pateikti ir įrašyti arba pageidaujantys būti įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašus bei paramos būstui įsigyti pageidaujantys asmenys.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 13 d. nustačius, kad asmuo nedeklaravo turto (įskaitant gautas pajamas), bus svarstoma dėl tolimesnių nuomos santykių nutraukimo.

Pasidalinkite
Scroll to Top