Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Ištirtas Jūros upės, Draudenių ežero, Balskų, Keramikos ir Skaudvilės tvenkinių maudyklų vanduo – maudytis galima

Birželio 8 dieną paimti vandens mėginiai Jūros upės, Draudenių ežero, Balskų, Keramikos ir Skaudvilės tvenkinių maudyklose. Vadovaujantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus laboratorijos atliktais maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatais – visose penkiose maudyklose vanduo atitinka Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, žarnyno lazdelių (e. coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršija nustatytų ribų, vizualiai matomų atliekų neaptikta – maudytis galima.

Gegužės 25 d. pradėti atlikinėti 2023 metų maudymosi sezono Tauragės rajono maudyklų tyrimai bus atliekami visą maudymosi sezono laikotarpį (8 kartus) kas 2 savaites 5 numatytose maudyklose.

Pasidalinkite
Scroll to Top