Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Ką svarbu žinoti rengiantis 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminams

Vykstant į brandos egzaminą ar jo dalį būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą. Taip pat patartina pasirūpinti atsarginiu tušinuku ir pieštuku, jei reikia – skaičiuotuvu, galima atsinešti ir geriamojo vandens. Visos priemonės, kurių prireiks laikant brandos egzaminą, yra nurodytos kiekvieno dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje.

Pavėlavus į brandos egzaminą ne daugiau nei 30 minučių egzaminą laikyti leidžiama, tačiau egzamino užduoties atlikimo laikas nebus pratęsiamas. Pavėlavus daugiau nei 30 minučių, brandos egzaminas nelaikomas. Pavėlavus į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių ši egzamino dalis taip pat nelaikoma.

Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, kuris yra privalomas, galima rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą. Brandos darbas yra prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, jo rezultatas įskaitomas stojant į aukštąsias mokyklas.

Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotis ir jų priedus gali rasti ir savo žinias pasitikrinti Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/egzaminu-uzduotys/.

Daugiau dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) apie brandos egzaminus galite rastihttps://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/duk/

 

Pasidalinkite
Scroll to Top