Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kokia Tauragės rajono vizija ateinantiems dešimčiai metų?

Pasibaigus 2014–2020 m. Tauragės rajono savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti rajono plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, parengtas Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 metams.

Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi rajono plėtros prioritetai, vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir etapai strategijai įgyvendinti. Taip pat planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Tai galimybė užtikrinti žmogaus gyvenimo kokybę, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmes savivaldybės vykdomai politikai, taip stiprinant Tauragės rajono darnų vystymąsi bei plėtrą.

Į naujojo strateginio plėtros plano rengimo procesą aktyviai įsitraukė Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, rajone veikiančių institucijų ir verslo subjektų atstovai. Mero potvarkiu buvo sudarytos keturios plano rengimo darbo grupės, kuriose dalyvavo daug patirties turintys mokslo, medicinos, verslo, viešojo ir privataus sektorių ir organizacijų bei bendruomenių atstovai. Prie plano rengimo taip pat prisidėjo Tauragės rajono gyventojai, kurie dalyvavo gyventojų nuomonės tyrime.

Pirmą kartą Tauragės rajono istorijoje Savivaldybės plėtros plane buvo atliepti Jungtinių tautų organizacijos darnaus vystymosi tikslai, kurių siekia visos Europos šalys narės. Visos plano sudėtinės dalys – tikslai, uždaviniai bei priemonės yra glaudžiai susijusios su minėtu dokumentu. 

Norėdami susipažinti su Tauragės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu ir pamatyti rajono kryptį ateinantiems dešimčiai metų, spauskite ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top