Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Konsultacijos su bendruomene dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo

Tauragės rajono savivaldybė skelbia konsultacijas su vietos bendruomene dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo, ją papildant nuostatomis, susijusiomis su  Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimu.

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti Tauragės regiono savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą. Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją patvirtino Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių tarybos, dėl jos įgyvendinimo buvo pasirašytas visų keturių savivaldybių susitarimas.

Pasiūlymus dėl programos pakeitimo projekto galite teikti iki 2020 m. birželio 10 d. (darbo dienos pabaigos), el. p. [email protected]

TAURAGĖS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA    

Pasidalinkite
Scroll to Top