Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kovo 30 d. 10.00 val. šaukiamas nuotolinis Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi, sušaukiu 2022 m. kovo 30 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo.
 4. Dėl UAB ,,Autoturgus Tauragė“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 5. Dėl pritarimo Tauragės Tarailių progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita.
 7. Dėl pritarimo Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo Tauragės meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl pritarimo Tauragės sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis.
 11. Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 12. Dėl reprezentacinio Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo.
 13. Dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinių sporto šakų klubo „SC kova“ dalinio finansavimo.
 14. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir turinčiose specialiąsias klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, vienos dienos vaiko maitinimo mokesčio normų ir abonementinio mokesčio nustatymo.
 15. Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą ir Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamas paslaugas užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikams.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2022–2024 metų programų patvirtinimo.
 17. Dėl dalyvaujamojo biudžeto vykdymo Tauragėje tvarkos aprašų patvirtinimo.
 18. Dėl skolinių įsipareigojimų prisiėmimo.
 19. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos patvirtinimo.
 21. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 22. Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas kopijavimo ir pacientų pervežimo paslaugas ir jų įkainių nustatymo.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo plėtros finansavimo ir Tauragės rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-364 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai teikti vietos projekto „Mažosios infrastruktūros įrengimas prie Balskų užtvankos II etapas“ paraišką.
 26. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Batakių sen., Eidintų k., Santakų g. 17, perdavimo panaudos pagrindais Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenei „Santakai“.
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-268 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 30. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“.
 31. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 32. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – kompiuterinės įrangos – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui „Santaka“.
 33. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 34. Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. M. (duomenys neskelbtini)
 35. Dėl savivaldybės būsto pardavimo D. M. (duomenys neskelbtini)
 36. Dėl ūkinio pastato dalies pardavimo.
 37. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams.
 39. Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams.
 40. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.
 41. Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo.
 42. Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo.
 43. Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 44. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-378 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Tauragės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 45. Dėl Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 46. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 47. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Posėdis bus tiesiogiai transliuojamas savivaldybės Youtube kanale.

Pasidalinkite
Scroll to Top