Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kultūros skyriaus specialistės pareigas pradėjo eiti Eglė Eitutytė

eglėGruodžio 6 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistės pareigas pradėjo eiti nauja darbuotoja – Eglė Eitutytė. Darbuotoja koordinuos projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ komunikacijos sklaidą rajone ir Lietuvoje.

Naujose pareigose darbuotoja bus atsakinga už projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ socialinių tinklų paskyrų administravimą, turinio rengimą, efektyvų rinkodaros priemonių panaudojimą, kultūros renginių sklaidą ir kt.

E. Eitutytė Amsterdamo universitete įgijo komunikacijos bakalaurą, Altura įmonėje, teikiančioje išmaniąją viešųjų pirkimų programinę įrangą Nyderlanduose, atliko rinkodaros ir komunikacijos stažuotę, vėliau toje pačioje įmonėje dirbo rinkodaros specialiste ir įmonės vadovo padėjėja.

Specialistė turi patirties projektų valdyme, koordinavime ir vykdyme, pranešimų spaudai rengime, renginių organizavime ir su jais susijusios informacijos sklaida.

Darbuotoja gera dirbti komandoje, savanoriškai atliko privalomąją karo tarnybą, dirbo Kuopos vado komandos ryšininke – užtikrino informacijos ir komandų sklaidą karinių pratybų metu. Baigė 3 mėnesių trukmės intensyvius mokymus, kuriuose ugdomi pagrindiniai kariniai įgūdžiai – atsakomybė ir komandinis darbas.

Pasidalinkite
Scroll to Top