Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame į susitikimą-diskusiją apie Tauragės miesto vietos plėtros strategijos viziją 2023-2029 m.

2023 m. kovo 29 d. 15.00 val. Tauragės bendruomenių namuose (Vytauto g. 141, Tauragė) įvyks įvadinis seminaras apie rengiamą Tauragės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją.

Vietos plėtros strategijos rengiamos pagal Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos taisykles, siekiant numatyti, kaip išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bus gerinamos vietinės įsidarbinimo galimybės ir didinama socialinė bendruomenių integracija, numatant veiklas, skirtas socialiniai atskirčiai mažinti, užimtumo bei socialinio verslo kūrimosi bendruomenėse skatinimui.

Parengtai Tauragės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijai bus siekiama gauti ES ir valstybės biudžeto finansavimą, kad miesto bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos bei verslo įmonės ateityje galėtų gauti finansavimą bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektams.

Seminaro metu bus pristatyti statistikos duomenys apie Tauragės miestą, aptartos pagrindinės problemos, galimi jų sprendimo būdai per vietos plėtros strategiją, diskutuojama apie galimų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų idėjas.

Maloniai kviečiame seminare dalyvauti savivaldybės institucijų atstovus, verslo įmones, nevyriausybines organizacijas ir kitus suinteresuotus asmenis.

susitikimas-diskusija

Pasidalinkite
Scroll to Top