Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame siūlyti kandidatus Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimams gauti

Kviečiame siūlyti kandidatus Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo ir garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ apdovanojimams gauti. Siūlyti suteikti apdovanojimą gali Tauragės rajono savivaldybės meras, tarybos nariai, seniūnai, savivaldybės įstaigos, įmonės, įregistruotos visuomeninės, kūrybinės, religinės ir kitos juridiškai teisėtos organizacijos, vietos bendruomenės, asmenų grupės (ne mažiau kaip 20 asmenų) ir kiti juridiniai asmenys (institucija).

Siūlomas kandidatas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Apdovanojimui negali būti siūlomas asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą (išskyrus politinius kalinius ir tremtinius).

Tauragės rajono garbės piliečio medalis

Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas už ypatingus nuopelnus ir pastangas garsinant savo darbais Tauragės rajono savivaldybės vardą šalyje ir pasaulyje, išskirtinį indėlį į Tauragės rajono savivaldybės mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, verslo, socialinio vystymo, žemės ūkio bei kitas sritis ir itin aktyvią visuomeninę veiklą.

Garbės ženklas gali būti skiriamas už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant Tauragės krašto kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjišką meną bei kitą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą, respublikinius ar tarptautinius pasiekimus, reikšmingą verslo ir turizmo vystymą Tauragės rajone, kaimo plėtrą Tauragės rajone, mecenatinę veiklą, svarbius pasiekimus profesinėje veikloje, aktyvią visuomeninę veiklą, didvyrišką poelgį ir kitus Tauragės rajonui reikšmingus nuopelnus.

Siūlymas asmeniui suteikti apdovanojimą pateikiamas užpildant teikimo formą ir pateikiant kandidato rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo apdovanojimo tikslais oficialiuoju savivaldybės elektroniniu paštu [email protected] arba savivaldybės administracijos Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus priimamojo (vieno langelio) patalpose adresu Respublikos g. 2, Tauragė. Už pateiktų duomenų apie siūlomą asmenį teisingumą atsako siūlymo teikėjas.

Kilus klausimams kreiptis telefonu +370 636 93 432, Soneta Blankaitė, mero patarėja.

Su tvarkos aprašu galite susipažinti čia – Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo tvarkos aprašas.

Pasidalinkite
Scroll to Top