Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame siūlyti kandidatus Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklui „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ gauti

Kviečiame siūlyti kandidatus Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklui „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ gauti. Garbės ženklas skiriamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio valstybės asmeniui arba institucijai.

Garbės ženklas skiriamas už:

  • aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant Tauragės krašto kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjišką meną bei kitą kultūrinę ir švietėjišką veiklą;
  • tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą;
  • respublikinius ar tarptautinius pasiekimus;
  • reikšmingą verslo ir turizmo vystymą Tauragės rajone;
  • kaimo plėtrą Tauragės rajone;
  • mecenatinę veiklą;
  • ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje;
  • aktyvią visuomeninę veiklą;
  • didvyrišką poelgį;
  • kitus Tauragės rajonui reikšmingus nuopelnus.

Siūlymus apdovanoti Garbės ženklu gali teikti Savivaldybės meras, Tarybos nariai, savivaldybės administracija, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, akcinių bendrovių, asociacijų, bendruomenių ir kitų įstaigų vadovai.

Jeigu norima apdovanoti institucijos ar įstaigos vadovą, teikimą gali siūlyti institucijos ar įstaigos vadovo pavaduotojas ar kitas kolektyvo įgaliotas asmuo, pridedant posėdžio protokolą.

Siūlomas kandidatas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Apdovanojimui negali būti siūlomas asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą (išskyrus politinius kalinius ir tremtinius).

Siūlymą kviečiame atsiųsti iki spalio 8 dienos elektroniniu paštu [email protected] arba palikti Tauragės rajono savivaldybės pašto dėžutėje adresu Respublikos g. 2, Tauragė.

Pasidalinkite
Scroll to Top