Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame susipažinti su planuojamais Tauragė+ funkcinės zonos strategijos pakeitimais

Teikiamas 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos (patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-30) pakeitimo projektas. Vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės „Tauragė+ funkcinės zonos pažangos priemonės Nr. LT027-02-02-01“ finansavimo gairių nuostatomis, patvirtintomis Vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. IV-199 ir 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. IV-188 (gairės patvirtintos vėliau, nei patvirtinta 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategija) planuojami šie esminiai pakeitimai:

Jurbarko rajono savivaldybė planuoja šiuos papildomus veiksmus pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui:
1.1.15 Kraštovaizdžio parko ir Mituvos upės pritaikymo lankymui II etapas;
1.1.16. Raudonės pilies ir parko pritaikymas lankymui;
1.1.17. Smalininkų geležinkelio stoties ir vandens matavimo stoties pritaikymas lankymui;
1.1.18. Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pritaikymas lankymui Jurbarko mieste;
1.1.19. Kalnėnų karjero pritaikymas lankymui;

Šilalės rajono savivaldybė planuoja šiuos papildomus veiksmus pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui:
1.1.20. Šilalės tvenkinio ir Šilalės pušyno bei aplinkinių teritorijų pritaikymas lankymui;
1.1.21. Kvėdarnos tvenkinio pritaikymas lankymui;
1.1.22. Pilių piliakalnio Kaltinėnuose pritaikymas lankymui;

Tauragės rajono savivaldybė planuoja papildomą veiksmą
1.1.23. Balskų tvenkinio pritaikymas lankymui;

Pagėgių savivaldybė planuoja papildomą veiksmą
1.1.24. Užlenkio ežero (Panemunėje) pritaikymas lankymui;

1.2.1.Veiksmas Skatinimo priemonių judėti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas neteko galios.
Padidinti 1.2.3. veiksmo Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra finansavimo lėšas, nes planuojama, kad sutvarkant nuotekų dumblą būtina apie 4 proc. investuoti ir į Tauragės miesto nuotekų valyklos rekonstrukciją.

Kviečiame susipažinti su teikiamu Tauragė+ funkcinės zonos strategijos pakeitimo projektu:

Pastabas ir pasiūlymus dėl Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos 2023-2029 m. planuojamų pakeitimų prašome teikti iki birželio 7 d. el. p. [email protected]

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top