Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame susipažinti su planuojamais Tauragės miesto 2023 – 2029 m. tvarios plėtros strategijos pakeitimais

Vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių nuostatomis, patvirtintomis Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-199 (gairės patvirtintos vėliau, nei patvirtinta 2023-2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategija) planuojami šie esminiai pakeitimai:

Planuojant efektyviai panaudoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą buvo nuspręsta Tauragės miesto tvarios plėtros strategijoje suplanuoto ,,1.1.1. veiksmo Tauragės lopšelio darželio ,,Žvaigždutė“ infrastruktūros plėtra“ atsisakyti ir lėšas skirti ,,1.1.4. veiksmo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos modernizavimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimas“ finansavimui.

Sumažinama 1.2.7. veiksmo ,,Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas“ lėšų poreikio suma, nes pasikeitus Pareiškėjui (Projekto įgyvendinimo planą turi teisę tik juridinis asmuo su kuriuo sudaryta keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartis) pasikeitė įsigyjamų viešojo transporto priemonių skaičius (keičiama į 2 vnt. ,vietoje planuotų 6 vnt.).

Kviečiame susipažinti su teikiamu 2023 – 2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos pakeitimo projektu:

Pastabas ir pasiūlymus dėl Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos 2023-2029 m. planuojamų pakeitimų prašome teikti iki birželio 7 d. el. p. [email protected]

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top